~ Zonja Z ~

Metafora

(shënim i shkurtër i Zonjës Z)

 

Në rrethin tonë edhe seksin e kuptojmë vetëm në ngjyra dhe metafora mashkullore. Nuk ka rëndësi kush e merr iniciativën, kush e udhëheq pasionin dhe e dikton ritmin, e vetmja gjë me rëndësi është se kush e fut veglën.